Verkkokaupan Rohhe.fi (jatkossa nimellä Verkkokauppa) omistaja on Donleon OÜ (rekisterikoodi 11896689), osoite, Tähe 112, Tartto (51030), Viro

Kauppasopimuksen voimassaolo, tuote- ja hintatiedot

Myyntiehdot koskevat tavaroiden ostamista Verkkokaupasta.

Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on merkitty tuotteiden oheen. Hintoihin lisätään tavaran perille toimittamisen kustannus.

Tavaran perille toimittamisen kustannus riippuu ostajan osoitteesta ja perille toimituksen tavasta.

Perille toimituksen kustannus näytetään ostajalle tilauksen laatimisen yhteydessä.

Tuotetiedot on esitetty Verkkokaupassa välittömästi tuotteen yhteydessä.

Tilauksen laatiminen

Tilausta varten halutut tuotteet tulee lisätä ostoskoriin. Tilauksen laatimiseksi tulee täyttää pakolliset tietokentät ja valita sopiva tuotteiden toimitustapa. Sen jälkeen kuvaruudussa näytetään maksu, jonka voi suorittaa linkin kautta verkkopankissa tai muulla maksutavalla.

Sopimus astuu voimaan, kun maksettavaksi kuuluva summa saapuu Verkkokaupan pankkitilille.

Mikäli tilattua tavaraa ei ole mahdollista toimittaa sen loppumisen vuoksi tai muusta syystä, ostajalle ilmoitetaan siitä ensi tilassa ja maksettu raha (ml. toimituskulut) palautetaan viipymättä, joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

Perille toimittaminen

Tavaroita lähetetään seuraaviin maihin: Viro ja Suomi

Tavaran lähetyskustannukset maksaa ostaja ja tätä koskeva hintatieto on esitettynä lähetystavan yhteydessä. Mikäli ostaja sijaitsee tavoittamattomassa paikassa tai loitolla keskuksista, toimituksen hinta voi muuttua. Tästä ilmoitetaan ostajalle ensi tilassa. Mikäli kohonnut hinta ei ole asiakkaalle hyväksyttävä, hänelle palautetaan tilauksen summa kokonaisuudessaan.

Viron sisäiset lähetykset saapuvat ostajan valitsemaan kohteeseen yleensä 3-7 työpäivässä kauppasopimuksen voimaantulosta. Viron ulkopuolella perille toimitus tapahtuu 3-14 kalenteripäivän kuluessa.

Poikkeustapauksissa on oikeus toimittaa tavara perille enintään 45 kalenteripäivän kuluessa, mutta tällaisesta tilanteesta ilmoitetaan asiakkaalle heti.

Vetäytymisoikeus

Tilauksen saatuaan ostajalla on oikeus vetäytyä verkkokaupassa solmitusta sopimuksesta 14 päivän kuluessa.

Vetäytymisoikeutta ei ole, jos ostaja on oikeushenkilö.

Jotta 14 päivän vetäytymisoikeutta voisi käyttää, tilattua tavaraa ei saa käyttää muulla tavoin kuin on tarpeen tavaran olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen siten, kuin se on sallittua tavaran testaamiseen tavanomaisessa myymälässä.

Mikäli tavaraa on käytetty muuhun käyttötarkoitukseen kuin on tarpeen sen olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen, tai siinä on käytön tai kulumisen merkkejä, on Verkkokaupalla oikeus laskea palautettavaa maksua tavaran arvon laskua vastaavasti.

Tavaran palauttamiseksi tulee esittää tavaran ostamisesta vetäytymistä koskeva ilmoitus, jonka kaavakkeen löytää tästä: vetäytymisilmoitus ja lähettää se sähköpostiosoitteeseen info@rohhe.fi viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran perilletulosta.

Tavaran palautuskustannukset maksaa ostaja, paitsi siinä tapauksessa, että palauttamisen syynä on se, että palautettava esine ei vastaa tilattua (esim. väärä tai viallinen esine).

Ostajan tulee palauttaa esine 14 päivän kuluessa ilmoituksen esittämisestä tai esittää todiste siitä, että on mainittuna aikana luovuttanut tavaran tavarankuljettajalle.

Palautettavan tavaran saatuaan Verkkokauppa palauttaa ostajalle viipymättä, joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa vetäytymisilmoituksen saamisesta, kaikki ostajalta sopimuksen perusteella saamansa maksut.

Verkkokauppa voi kieltäytyä takaisinmaksusuoritusten tekemisestä siihen saakka, kunnes se on saanut sopimuksen kohteena olevan esineen takaisin tai kunnes ostaja on esittänyt todisteet siitä, että on lähettänyt esineen takaisin, riippuen siitä, kumpi näistä tapahtuu aiemmin.

Mikäli ostaja on selväsanaisesti valinnut muun kuin Verkkokaupan tarjoaman kaikkein edullisimman tavanomaisen esineen toimitustavan, ei Verkkokaupan tarvitse palauttaa kuluttajalle kustannusta, joka ylittää tavanomaiseen toimitustapaan liittyvän kustannuksen.

Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä kauppasopimuksesta ja vaatia ostajalta tavara takaisin, mikäli tavaran hinta Verkkokaupassa on erehdyksen vuoksi merkitty merkittävästi sen markkinahintaa halvemmaksi.

Valitusoikeus

Verkkokauppa on ostajalle vastuussa myydyn tavaran sopimusehtojen vastaamattomuudesta tai puutteesta, joka oli olemassa jo esineen luovutushetkellä ja joka ilmenee enintään kahden vuoden kuluessa tavaran ostajalle luovuttamisesta lukien. Tästä ensimmäisten kuuden kuukauden aikana esineen ostajalle luovuttamisesta lukien oletetaan, että puute oli olemassa jo esineen luovuttamisen aikaan. Tämän olettaman kumoaminen on Verkkokaupan velvollisuus.

Puutteen ilmetessä on Ostajalla oikeus ottaa Verkkokauppaan yhteyttä viimeistään kahden kuukauden kuluessa lähettämällä sähköpostikirje osoitteeseen info@rohhe.fi.

Verkkokauppa ei vastaa sellaisista puutteista, jotka ovat aiheutuneet sen jälkeen, kun tavara on luovutettu ostajalle.

Mikäli Verkkokaupasta ostetussa tavarassa on puutteita, joista Verkkokauppa vastaa, Verkkokauppa korjaa tai vaihtaa puutteellisen tavaran. Mikäli tavaraa ei ole mahdollista korjata eikä vaihtaa, Verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki kauppasopimukseen liittyvät maksut.

Verkkokauppa vastaa kuluttajan esittämään valitukseen kirjallisesti tai kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa 15 päivän kuluessa.

Suoramarkkinointi ja henkilötietojen käsittely

Verkkokauppa käyttää ostajan antamia henkilötietoja (ml. nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, pankkiyhteystiedot) vain tilauksen käsittelyyn ja tavaran toimittamiseen ostajalle. Verkkokauppa toimittaa henkilötiedot kuljetuspalvelua tarjoavalle yritykselle tavaran perille toimittamista varten.

Verkkokauppa lähettää ostajalle uutiskirjeitä ja tarjouksia ostajan sähköpostiosoitteeseen vain, mikäli ostaja on ilmaissut tätä koskevan toiveensa kirjoittamalla verkkosivustolle sähköpostiosoitteensa ja ilmoittanut toiveestaan saada suorapostitusviestejä.

Ostajalla on koska tahansa mahdollisuus luopua sähköpostiosoitteeseen lähetettävistä tarjouksista ja uutiskirjeistä ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai noudattamalla tarjouksia sisältävässä sähköpostikirjeessä esitettyjä ohjeita.

Kiistojen ratkaiseminen

Mikäli ostajalla on Verkkokaupalle valituksia, ne tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@rohhe.fi

Mikäli ostaja ja Verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan kiistaa sopimalla, ostaja voi ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan (Tarbijavaidluste komisjon). Asian käsittelyehtoihin voi tutustua ja anomuksen voi esittää tässä. Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan kuuluu ostajan ja Verkkokaupan välillä solmitusta sopimuksesta seuraavien kiistojen ratkaiseminen. Ostajan valituksen käsittely lautakunnassa on maksutonta.

Ostaja voi ottaa yhteyttä Euroopan unionin kuluttajariitoja ratkaisevaan foorumiin.